REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

 

  • Lhůta výměny, vrácení zboží je 14 dní ode dne převzetí zásilky.
  • Zboží bezpečně zabalte v původním balení, kompletní, nesmí být používané, bez známek užívání.
  • Výměnu, vrácení zboží po lhůtě 14 dnů neakceptujeme.
  • Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.
  • Při výměně, vrácení zboží hradí náklady na dopravu kupující.
  • Po prohlédnutí zboží určíme způsob vyřízení reklamace.
  • a) - import - dopravu zboží k nám zabezpečíme naším dopravcem za poplatek dle aktuálního ceníku.
  • b)nebo zašlete výhradně kurýrem PPL, na adresu: ShopJK.cz, Tečovská 1292, 763 02 Zlín, CZ

 

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejedná se o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba, a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

 

ČASTÉ DOTAZY:

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu? 

Pokud jste výrobek zakoupili v našem internetovém obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedené IČO), ust. § 7 a násl. zákona 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Výrobek je zakoupen na IČO, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, která zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy během 14 dnů od nákupu se na vás nevztahuje.

 

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Přesto má MALL.SK právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Jelikož ve smyslu § 10 odst. 4 zák. č. 102/2014 Z. z. spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, v případě, že prodávající zjistí, že hodnota zboží, které kupující vrátil prodávajícímu při odstoupení od smlouvy se snížila nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží nebo že zboží, které spotřebitel vrátil při odstoupení od smlouvy, je poškozeno zaviněním spotřebitele, je prodávající oprávněn uplatnit po spotřebiteli nárok na náhradu škody.

 

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží obdrželi zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně veškerého příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je použité, poškozené a/nebo neúplné, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady v souladu s ust. § 457 a § 458 Občanského zákoníku SR, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, neboť ve smyslu § 10 odst. 1 písm. 4 zák. č. 102/2014 Z. z. spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

 

Kdy mi vrátíte peníze?

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží na prodejnu nebo zpět na naše reklamační oddělení (případně, pokud prokážete, že vrácené zboží nám již byl odesláno).